Перемишлянська районна рада

81200, вул. Привокзальна 3, м. Перемишляни, Львівської обл.
тел.: +38 (0263) 2-11-46, факс: 2-16-57
rada_peremys@ukr.net

Агропромисловий розвиток

Агропромисловий комплекс району розміщений в особливих економічних умовах. В географічному і природному відношенні територія району займає вкрай невигідне положення для сприятливого розвитку землеробства і скотарства. Рельєф території складний і розчленований на схили. Основними типами грунтів є дерново-підзолисті, сірі та темносірі опідзолені, незначна частина – опідзолені чорноземи, 68% грунтів піддаються водній ерозії, 60% земель потребують розкислення.

В умовах високої еродованості грунтів господарства вимушені проводити двох, трьохкратні затрати матеріально–технічних ресурсів для покриття збитків, нанесених водним змивом, що призводить до об'єктивного здорощення продукції рослинництва і тваринництва.

Район займає не дуже вигідне транспортно–географічне положення. Залізнодорожна магістраль частково забезпечує зв'язок з обласним центром. Основні господарсько–транспортні перевезення здійснюються автомобільним транспортом.

Загальна площа землі сільськогосподарського призначення складає 58,9 тис. га, з яких сільськогосподарські угіддя – 57,6 тис .га, в т.ч. рілля – 37,8 тис .га. з яких 23791 гектарів розпайовано між 21036 пайовиками.

В 2015 році використано 25,6 тис га ріллі. Поза обробітком залишилось 12,2 тис. га, або 32% від наявної ріллі, в т.ч. 4,5 тис. га, земель запасу сільських рад, 6,2 тис. га, самозаліснилось, 1,5 тисяч га після розкорчовки підготовлені під посів в 2016-2017 роках . В 2015 році збільшилося використання ріллі на 800 гектарів в порівнянні до 2014 року.В 2015 році с. г. підприємства використовували 11,6 тисяч гектарів землі, що на 1,3 тисяч гектарів більше до рівня 2014 року. В 2016 році передбачається збільшити використання землі до 13 тисяч гектарів за рахунок оренди земельних паїв.

Сільськогосподарським виробництвом в 2015 році займалося 28 сільськогосподарських підприємств, 23 фермерських господарств і 11,2 тис. індивідуальних приватних господарства населення.

Всіма категоріями господарств зібрано 10008 га зернових культур і намолочено 40,3 тисячі тонн зерна. Урожайність становить 40,6 ц/га . В порівнянні до минулого року виробництво зерна зменшилась на 12,8 тис. тонн, або на 21 %. Агроформування зібрали 5483 га. зернових та отримали 25,4 тисяч тонн зерна при урожайності 46,2 цнт/га. В порівнянні до минулого року вироблено на 10 тисяч тонн менше зерна , або на 30 %. Причиною стало зменшення посівної площі на 2,2 тисяч гектарів, на яких посіяно технічні культури. Посіяно під урожай 2016 року 9066 га озимих зернових культур, або 121 % до прогнозу. Агроформуваннями посіяно 6066 га озимих зернових, або 134% до прогнозу.

Зібрано 3498 га картоплі, 705 га овочів, виробництво яких, відповідно складає 52,2 і 12,2 тис. тонн. Прогноз по картоплі виконано . Для зберігання овочів проведено реконструкцію 2 тваринницьких приміщень під овочесховище місткістю 2000 тонн в селі Вовків та ремонтну майстерню в селі Кореличі місткістю 700 тонн. В овочесховищах закладено на зберігання 2000 тонн капусти , столового буряка та моркви ,які реалізовуватимуться зимою та у весняний період.Зібрано 4238 гектарів озимого ріпаку та намолочено 10,5 тисяч тонн зерна при урожайності 24,8 цнт/га. До рівня минулого року збільшено виробництво ріпаку на 2,8 тисяч тонн, або на 37%. Під урожай 2016 року посіяно 3409 га ріпаку ,або 113% до прогнозу. Зібрано 1252 гектари сої та намолочено 3,1 тисяч тонн зерна при урожайності 24,9 цнт з гектара. До рівня минулого року збільшено виробництво сої на 1 тисячу тонн, або на 58%.

На території району 12 агроформувань займаються виробництвом продукції тваринництва. З них три господарства: ФГ «Підярків» , ТзОВ «Свірж» та ТзОВ «Райок» - вирощують курей бройлерів в кількості 140 тисяч голів за одну посадку. 8 господарств займаються відгодівлею свиней в кількості 2500 голів, три господарства утримують поголів’я ВРХ в кількості 85 голів, одне господарство утримує поголів’я овець в кількості 60 голів. В 2015 році в усіх категоріях господарств очікується виробити 8,7 тисяч тонн м’яса, що на 0,2 % більше рівня минулого року. Прогноз буде виконано на 104% . Агроформуваннями очікується виробити 1,8 тисяч тонн м’яса, що на 5,3 % менше до рівня минулого року. Виробництво молока становитиме 26,5 тисяч тонн, що на 1,9 % менше рівня минулого року, та 105,5 % до прогнозу. Причиною зменшення виробництва продукції тваринництва є зменшення чисельності сільських дворів в яких утримується поголів’я тварин через демографічну ситуацію і міграційні процеси, низькі закупівельні ціни , відсутність організованого ринку збуту молока та збитковість галузі. З метою збільшення виробництва молока втілюється інвестиційний проект ФГ «Коза Дереза» по розведенню молочних кіз в селі Коросно . Зареєстровано юридичну особу ТзОВ «НАТТІРА» у селі Подусільна, де проводиться реконструкція тваринницького приміщення для вирощування та відгодівлі свиней в кількості 1500 голів. Завершено реконструкцію двох тваринницьких приміщень та проводиться реконструкція третього приміщення під пташники на 75 тисяч голів курей бройлерів у ТзОВ «Агросвірж». У ФГ «Кимир» завершено часткову реконструкцію тваринницьких приміщень та поставлено на відгодівлю 400 голів свиней та ФГ « Дусанів» 200 голів свиней. У ФГ «Кимир» проводиться реконструкція приміщення для вирощування курей бройлерів на 24 тис. голів курей за одну посадку. В селі Ганачівка успішно працює ферма сімейного типу де утримується 65 голів ВРХ в тому числі 30 корів та ферма сімейного типу в селі Брюховичі де утримується 65 голів ВРХ в тому числі 41 гол. корів. В селі Суходіл успішно працює фермерське господарство по вирощуванню риби «Галицьке джерело» яким продається за рік понад 90 тонн риби.

В усіх категоріях господарств утримується 10,4 тисячі голів ВРХ що становить 97,5 % до минулого року, в т.ч. корів 5,3 тисяч голів, або 96,4 % до рівня минулого року. Утримується 13,2 тисяч голів свиней, що на 0,8 % більше до рівня минулого року, 2,0 тисяч голів овець і кіз, або на 5,3 % більше до рівня минулого року, 297 тисяч голів птиці всіх видів, що на 0,3% більше до рівня минулого року .

З обласного бюджету 23 фізичним особам , що утримують 4 і більше корів в загальній кількості 107 голів виплачено дотацію в сумі 53,5 тисяч гривень. За посів гречки трьом господарствам виплачено дотацію в сумі 13,6 тис.грн. З районного бюджету населенню компенсовано затрати на проведення штучного осіменіння корів в сумі 9,3 тисяч гривень.

Згідно очікуваних даних за 2015 рік крупнотоварні господарства отримають виручки від реалізації с. г. продукції 94.9 млн. гривень та отримають 36.9 млн .гривень чистого прибутку. Рівень рентабельності становитиме 65.7 відсотки. Прибутковими є як галузь рослинництва так і галузь тваринництва.Середньомісячна зарплата штатного працівника становить 2170 грн. . Заборгованості по виплаті заробітної плати не має.

Основні проблемні питання:

 1. Недостатність фінансування програм розвитку сільського господарства.
 2. Довготривалий та високовартісний процес реєстрації договорів оренди землі.
 3. Низькі закупівельні ціни на продукцію тваринництва та рослинництва.
 4. Недосконала кредитна політика.
 5. Відсутність організованих ринків збуту сільськогосподарської продукції.
 6. Постійне здороження ПММ, засобів захисту,добрив та с.г. техніки.
 7. Відсутність на території району переробної промисловості.

Основні заходи та завдання для розвитку сільського господарства у 2016 році:

 1. Збільшення використання землі в с/підприємствах до 13 тисяч гектарів за рахунок оренди земельних паїв,що розкорчовані від чагарників.
 2. Наведення порядку в обліку сільськогосподарських господарств, яких зареєстровано понад 70 ,а реально звітується про вироблену продукцію не більше 35.
 3. Створення інфраструктури для заготівлі та зберігання зерна: в ПП «Агрофірма «Дзвони» буде закінчено будівництво елеватора на 15 тисяч тонн зерна та зерно сушки.
 4. Розвиток будівництва та реконструкція тваринницьких приміщень, створення тваринницьких ферм сімейного типу; Завершується реконструкція третього приміщення під пташники на 20 тис. поголів’я курей-бройлерів в ТзОВ «Агросвірж». Розробляється проектна документація на реконструкцію тваринницьких приміщень під свиноферму ПП „Агрокомпанія С”. Завершується реконструкція 2 тваринницьких приміщень під свиноферми в селі Серники. На базі яких створено племінне підприємство по розведенню свиней (ПП «Русин ЛС»).Проводиться реконструкція приміщення для утримання 800 голів свиней в с.Подусільна. втілюється інвестиційний проект ФГ «Коза Дереза» по розведенню молочних кіз в селі Коросно .
 5. Розвиток сільськогосподарської кооперації; На території села Підгородище зареєстровано СОК «Агрофрут» по наданню послуг з вирощування та збуту плодоовочевої продукції. Очікується задіяти господарства населення трьох сільських рад для вирощування ягідних культур по програмі 500 успішних сімейних фермерських господарств. Вживаються заходи по створенню кооперативу по заготівлі та реалізації ревеню у Брюховицькій сільській раді.
 6. Здійснення комплексу робіт із забезпечення виробництва конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції, зокрема:створення молокоцеху в с. Ганачівка на базі сімейної ферми Ю.Бойко,нарощування виробництва основних видів екологічно чистої продукції за рахунок залучення інвестиційних коштів на території Вовківської сільської ради, створення молокопереробного цеху з переробки козячого молока в селі Коросно та збільшення козеферм сімейного типу в селах району для забезпечення роботи молоко цеху, створення на території району господарств сімейного типу з розведення лохини, будівництва цеху шокової заморозки овочів в ФГ «Агрообрій», введення в експлуатацію цеху забою курей бройлерів у ТзОВ «Райок».